Nieuws

 • Samen tegen antisemitisme en waardig herdenken

  De fracties van VVD, ChristenUnie en CDA in Amersfoort maken zich ernstig zorgen over de toenemende uitingen van antisemitisme in onze samenleving. Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Jodenhaat blijkt niet alleen iets van lang geleden, maar laait weer op. Ook in Amersfoort heeft de overheid de verplichting om Joodse inwoners te beschermen tegen intimidatie en geweld en om te garanderen dat de Joodse gemeenschap in vrijheid en harmonie kan leven. De VVD stelt vragen aan het college. Lees verder

 • Veilig met de taxi ook na 0.00u

  De VVD is van mening dat de veiligheid van de huidige taxistandplaats voor te veel klanten leidt tot een onveilige wandeling naar de taxi. Daarnaast zien we dat chauffeurs, al dan niet terecht, het gevoel hebben dat anderen hun ritjes afpakken en dit tot onderlinge irritaties leidt. Daarom is de VVD benieuwd naar de mogelijkheden die het college ziet om de veiligheid te verbeteren en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Lees verder

 • De landelijke vaccinatiegraad wordt gevaarlijk laag, ook in Amersfoort?

  De VVD is enorm geschrokken van berichten in de media over uitbraken van infectieziekten bij kinderen in Nederland, met in gevallen zelfs de dood van kinderen tot gevolg. Het RIVM heeft bericht dat deze tendens in het hele land te zien is, dus niet alleen meer in de biblebelt. Daarom heeft de VVD Amersfoort vragen aan het college gesteld. Lees verder

 • VVD dient motie in over de uniformiteit van boa's.

  De VVD-fractie in Amersfoort heeft vandaag een motie ingediend die het gemeentebestuur oproept om de landelijke richtlijn 'lifestyle-neutraliteit boa's', in Amersfoort te implementeren. Deze richtlijn, die ook de steun heeft van de boa-bond, is reeds in juni 2022 vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en zorgt ervoor dat de uitstraling van boa's neutraal, seculier, professioneel en daarmee veilig is. Lees verder

 • Gelote Burgerraad - deel 2

  Op dinsdag 30 januari 2024 beslist de gemeenteraad over het invoeren van een gelote burgerraad. Deze gelote burgerraad beraadslaagt over (door de gemeenteraad) geselecteerde onderwerpen en brengt vervolgens advies uit, met tot doel de democratie te versterken. De VVD, volkspartij voor vrijheid en democratie, staat uiteraard open voor vernieuwingen in het democratisch bestel maar op dit voorstel heeft de VVD-fractie toch een aantal bedenkingen, zowel inhoudelijk als principieel. Lees verder

 • Meten is weten

  De VVD is zeer verheugd dat haar motie ‘Verstandig invoeren nieuw beleid’ op 28 november kon rekenen op bijval van de Raad van Amersfoort. Deze motie roept op om bij het formuleren van nieuw beleid, hier direct meetbare doelen aan te koppelen en ook de manier van meten vooraf vast te stellen. Daarnaast wil de VVD dat nieuw beleid - waar mogelijk - eerst tijdelijk gefinancierd wordt. Als blijkt dat het beleid succesvol is, kan het structureel in de begroting worden opgenomen. De VVD is erg blij dat deze motie is aangenomen en de nieuwe manier van werken die de motie beoogt. Lees verder

 • De Week van de Ondernemer!

  © VVD Amersfoort

  Deze week is het De Week van de Ondernemer (13-17 november). VVD Amersfoort zet zich graag in voor ondernemers, zij zijn ontzettend belangrijk voor onze mooie stad. Het zijn ondernemers die de economie laten bloeien en daar profiteren we allemaal van. Ze zorgen voor banen, groei, innovatie, etc. Wij zetten ons in om onze lokale ondernemers zoveel mogelijk de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, zeker na de afgelopen zware jaren. Lees verder

 • VVD is tegen het voorgesteld parkeerbeleid

  Op 22 november stemmen Amersfoorters niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook over het parkeerreferendum. Fractievoorzitter Maarten Flikkema legt uit, waarom 'nee' stemmen de logische keuze is. Lees verder

 • Reactie VVD op begroting 2024-2027

  Fractievoorzitter Maarten Flikkema geeft namens de VVD een reactie op de concept begroting. Gezinnen zien zich in het nauw gedreven op de woningmarkt en hun keuzes in mobiliteit. Lees verder

 • Toezegging college bij VVD motie communicatie spreekuur Skaeve Huse wordt niet nagekomen.

  15 september − De VVD is not amused. Lees hier waarom. Lees verder

 • VVD - Tijdige communicatie over spreekuur Skaeve Huse

  13 september − Het college heeft zich met de communicatie over het spreekuur over de concept kaderstellende notitie Skaeve Huse niet aan de spelregels gehouden. Daarom dienden wij een motie in. Lees verder

 • Statement VVD Amersfoort tijdens de algemene beschouwingen

  © ©Desirée Schippers

  27 juni − Tijdens de algemene beschouwingen kwam de VVD Amersfoort met punten waarvan zij van mening is dat die aangepast moeten worden in de plannen van het stadsbestuur. Daarnaast kwam zij met een tegenbegroting om de oplopende tekorten te lijf te gaan. Geen betaald parkeren in de hele stad, maar snijden in andere uitgaves. Lees verder

 • VVD leidt oppositie in verzet tegen betaald parkeren

  20 juni − Met succes heeft de oppositie onder leiding van de VVD dinsdag 20 juni de plannen voor betaald parkeren in heel Amersfoort teruggestuurd naar de tekentafel. Lees verder

 • Als primair onderwijs je tijdelijk niet past, want het is je maat even niet

  19 juni − De VVD vindt het belangrijk dat elk kind in Amersfoort de kans heeft op goed primair onderwijs. Wij willen graag meer weten over thuiszitters in de PO leeftijd in het algemeen en in deze set schriftelijke vragen roepen wij het stadsbestuur daartoe op. Lees verder

 • VVD: "Parkeer de discussie en ga eerst problemen oplossen."

  15 juni − De VVD is tegen de plannen van het college om betaald parkeren in de hele stad aan inwoners en bezoekers op te leggen. Wat de VVD betreft richten we ons op de buurten waar op dit moment een parkeerprobleem is en lossen we de problemen daar snel op. Lees verder

 • VVD Amersfoort houdt oog voor aanpak jeugdoverlast.

  08 juni − De VVD vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor het aanpakken van jeugdoverlast. Daarom hebben wij bij de kadernota wederom vragen gesteld over dit onderwerp. Lees verder

 • Financieel fiasco van de "Retourboulevard"

  © indebuurt Amersfoort

  18 mei − De VVD Amersfoort is diep teleurgesteld over de verspilling van belastinggeld aan het Circulair Warenhuis de "Retourboulevard" in Amersfoort Lees verder

 • Parkeerbeleid Amersfoort – VVD strijdt voor uw vrijheid om een auto te bezitten

  15 mei − In het weekend van 15 en 16 april ging de VVD Amersfoort op pad om de inwoners van Amersfoort te informeren over het voorgestelde parkeerbeleid. Het is u vast niet ontgaan: het huidige college van Amersfoort (GroenLinks, D66, CDA, CU en PvdD) wil betaald- en vergunningparkeren invoeren in de hele stad. De VVD vindt dat vergunningparkeren alleen daar ingevoerd moet worden waar parkeerproblemen zijn. Lees verder

 • Explosies en drugscriminaliteit in Amersfoort vragen om harde aanpak: VVD pleit voor veiligheid en ontmoediging van drugsgebruik

  © NU.nl

  13 mei − De recente explosies in Amersfoort hebben onrust en onveiligheid veroorzaakt bij onze inwoners. Als VVD-fractie in Amersfoort maken we ons grote zorgen over de toenemende dreiging van ondermijnende drugscriminaliteit. Lees verder

 • Skaeve Huse - VVD Amersfoort stelt schriftelijke vragen over o.a. de klankbordgroep

  12 april − De gang van zaken van de participatie rond Skaeve Huse is doorzichtig maar niet transparant. Dat lijkt nu ook te gelden voor de klankbordgroep. Tevens is het verslag van de informatiebijeenkomst van 22 februari jl. een impressie van het college. Lees verder