• Afdeling Amersfoort gaat op in Lokaal Netwerk Eemland

  10 juni − De afdeling Amersfoort is afgelopen woensdag, 8 juni 2016, opgegaan in het Lokaal Netwerk Eemland. Dat betekent dat deze website een ander karakter gaat krijgen. Lees verder

 • Huis van Bartels (Liendert)

  22 april − Het Huis van Bartels is een buurtgroep in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg en bestaat uit bewoners en vrijwilligers. De plek was tijdelijk door beoogde bouwplannen. Niettemin zag een aantal oppositiepartijen kans om maar liefst 3 moties te produceren, die opriepen de buurtgroep daar te laten voortbestaan of naar andere huisvesting te zoeken. De raad maakte er op 21 april 2017, na een kritische toelichting van het college, korte metten mee. Lees verder

 • VVD en CDA fractie betrekken inwoners bij opstellen cultuurvisie

  08 april − Na de aftrap van de cultuurvisie op 30 maart hebben de fracties van de VVD en het CDA het initiatief genomen om inwoners van Amersfoort breder te betrekken bij het ontwikkelen van een cultuurvisie. Op de drukbezochte bijeenkomst hierover waren cultuurinstellingen en raadsleden oververtegenwoordigd en maar een zeer beperkt aantal inwoners aanwezig. Voor de VVD en het CDA was dit een teken om zelf actief de bewoners te benaderen: “Het cultureel beleid moet vooral ook aansluiten op de wens van inwoners van de stad, dat zijn namelijk de belangrijkste consumenten” aldus VVD raadslid Maarten Flikkema. Lees verder

 • Vervolg Visie Stadshart: bijna klaar voor besluitvorming

  07 april − Op 4 april jongstleden sprak de raad opnieuw over een visie op het stadshart, nu met een bijgesteld raadsvoorstel. De VVD presenteerde daarbij een Visie Inbreiding en Hoogbouw. Er waren diverse insprekers. Er volgt een extra Ronde, waarna de visie naar een raadsbesluit kan met de opdracht aan het college – geen sinecure - deze verder te concretiseren. Lees verder

 • APV: van bijboten in de Eem tot elektrisch varen in Vathorst

  07 april − Op 4 april was het dan zover. Eindelijk kwam de raad te spreken over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin verboden voor onder andere woonboten en recreatieboten weden vastgelegd. Er waren al 2 Ronden aan gewijd. De raad besloot uiteindelijk conform het collegevoorstel. Dit betekent dat bij de woonboten in de Eem maar één bijboot mag liggen en je in Vathorst vanaf 2010 alleen varen mag met een elektrisch aangedreven vaartuig. Lees verder

 • Visie Hoogbouw Amersfoort

  30 maart − De VVD fractie staat al enige maanden als bespreekpunt de visie op noodzakelijke woningbouw op de agenda. Een steeds terugkerende vraag is waar ruimte is om het bouwen van woningen te realiseren. Daarbij komt onvermijdelijk de vraag op, of we bereid zijn hoger te gaan bouwen. Met het oog op een politieke vertaling komt de fractie met deze visie. Lees verder

 • VVD is de grootste partij in alle vier de gemeenten van VVD lokaal netwerk Eemland

  16 maart − Volgens de voorlopige uitslagen is de VVD de grootste partij in alle vier de gemeenten van VVD lokaal netwerk Eemland. Lees verder

 • Fluor: Wanneer is genoeg “genoeg” en waar trek je de grens?

  07 maart − Eind 2016 klopte poppodium Fluor bij de gemeente aan voor extra financiering door tegenvallende inkomsten uit de horeca. In de tussentijd is tweemaal een extra bedrag overgemaakt van totaal 250 duizend Euro. Inmiddels heeft Fluor een nieuw businessplan gemaakt dat naast de al geplande structurele subsidie om een eenmalige subsidie van 304.5 duizend Euro vergt. De VVD begrijpt dat er in de stad behoefte is aan een poppodium maar ziet in het businessplan te veel financiële risico’s om er in deze vorm mee in te stemmen. Wel ziet de VVD mogelijkheden om met een aantal aanpassingen de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Daarnaast is de VVD van mening dat eventueel toekomstige tekorten uit de cultuurbegroting gedekt dienen te worden. Lees verder

 • Mediamakers in gesprek

  18 februari − Vorig jaar is bij het besluit over de toekenning van de zendmachtiging aan EVA een amendement van de VVD aangenomen. Het verzoek was in gesprek te gaan met mediamakers om over de versnippering van het aanbod te praten, de samenwerking lokaal en regionaal te intensiveren en de bestuurskracht te versterken. Er lag een gedegen discussiestuk van het college. Esther Lans trad op als ervaren gespreksleider. Een gemeentelijke financiële stimulans kan het vernieuwingsproces versnellen. Lees verder

 • Leegstand kantoren

  17 februari − Amersfoort kampt met leegstand van kantoren. Met de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) wilde de raad helder krijgen hoe groot het probleem is en wat eraan is te doen. Op 7 februari was het zover, met interessante presentaties van directeur Koevermans van MVGM Bedrijfshuisvesting en wethouder Buijtelaar. Een verrassende eerste uitkomst was, dat met de aantrekkende economie op interessante vestigingsplekken al sprake is van een beperkte keus. Lees verder

 • Sociale huurwoningen: urgentie van doelgroepen

  17 februari − Het is druk vergaderen over de sociale huurwoningen. Er zijn er te weinig van voor teveel belangstellenden. Daarom zijn er voorrangsregels. Op 7 februari spraken raadsleden over de urgentieverklaring bij dakloosheid en echtscheiding. Het is een verdringingsprobleem. Lees verder

 • VVD kandidaat-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius bij VNO Jong Management

  08 februari − Donderdag 9 februari spreekt Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD kandidaat-Kamerlid, plek 19) op een bijeenkomst van VNO Jong Management in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst zal zij debatteren over ondernemen, arbeid en economische uitdagingen die voor ons liggen. Dilan zal pleiten voor ondernemerschap en het verminderen van belemmerende regels, waardoor ondernemers weer de kans krijgen zich te ontwikkelen. Lees verder

 • Instrumentenwijzer raadsleden: indienen Motie

  05 februari − Amersfoort hanteert twee soorten moties: 1. de motie over een agendapunt; 2. de motie over een niet agendapunt. Vooral bij het indienen van moties over een niet agendapunt bestaat weinig beheersing in een aantal fracties. Hoewel die meermalen niet “actueel en urgent” zijn, staan ze toch op de agenda van de Raad (Het Besluit) i.p.v. De Ronde. Dit betekent dat de raad vaak onvoldoende voorbereid ingewikkelde onderwerpen krijgt voorgeschoteld. Presidium let daarop! Lees verder

 • Update oudjaarsnacht De Koppel

  05 februari − In de oudjaarsnacht 2016/2017 waren er ongeregeldheden in de wijk De Koppel in Amersfoort, u heeft er vast van gehoord. In de pers vlak na oudjaar buitelden de raadsleden over elkaar heen om er iets van te vinden. De burgemeester zou te slap optreden, er moest keihard gehandhaafd worden en hoe kan het toch gebeuren dat dit soort normvervaging plaatsvindt in onze maatschappij! Lees verder

 • Warrige samenspraak: afronding peiling klachten- en bezwarenprocedure

  03 februari − Eind januari moesten de puntjes nog op de ‘i’ met de procedure voor klachten en bezwaren. Dat werd tijd ook, want dit loopt al twee jaar. Centraal in de discussie stond een memorandum van het college over positie en rol van een onafhankelijke klachtencoördinator sociaal domein. Het werd een warrige samenspraak. Lees verder

 • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

  28 januari − Over de ontwikkeling van De Nieuwe Stad (DNS) is recent viermaal vergaderd. Eerst over Kamer 3, de spaceboxen-plek, daarna tweemaal over het bereiken van een hoogtecompromis aan de Eemzijde en tot slot over strekking en reikwijdte van het Ambitiedocument. Met de conclusie: college en raad overleggen binnenkort verder over de uitwerking van ambities. Lees verder

 • Uitwerking strategie sociale woningbouw

  28 januari − De gemeenteraad had op 24 januari een moeilijk onderwerp bij de kop: hoe pak je de enorme achterstand in beschikbare sociale huurwoningen aan. Het duurt bijna 10 jaar voordat een gewone huurder aan de beurt is. Vaak hebben anderen voorrang. De raad gaf groen licht voor een verdere uitwerking, waarbij bij bouwprojecten gemiddeld een contingent van 35% sociale huurwoningen leidraad is. Lees verder

 • Klacht en bezwaarprocedure in het Sociaal Domein

  21 januari − Op 17 januari sprak de raad opnieuw over een nieuw op te zetten procedure voor klachten en bezwaarschriften in het Sociaal Domein. Dit loopt al zo’n 2 jaar. Er stond gesteggel over de onafhankelijkheid van de functionaris, die de klachten en bezwaren in goede banen moet leiden. Een nieuwe vergadering volgt om op die onafhankelijkheid duidelijkheid te scheppen. Lees verder

 • Gratis geld bestaat niet

  19 januari − Onlangs kreeg ik het boek “Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman onder ogen. Ondanks dat de titel indruist tegen mijn denktrant, heb ik het boek toch gelezen al is het maar om te ontdekken hoe sommige anderen tegen de wereld aan kijken. Het boek snijdt een aantal zeer relevante onderwerpen aan zoals armoede en de groeiende ongelijkheid in de wereld. In de voorgestelde oplossingen kan ik me grotendeels niet vinden. In dit artikel leg ik uit waarom. Lees verder

 • Raad serveert Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen af

  03 december − De gemeenteraad sprak 29 november opnieuw over een voorstel Energielandschappen met kaders voor huidige en toekomstige initiatieven. Vrijwel iedereen steunde het benutten van duurzame energie en het reduceren van fossiele brandstoffen. Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Dit nam niet weg dat een raadsmeerderheid geen carte blanche wilde geven aan plannen om windmolens en zonnepanelen breed in te zetten. Een dichtbevolkte stad is daar niet zomaar geschikt voor. Tevens is een zuivere meting van draagvlak bij omwonenden vereist. Ook voor de VVD. Lees verder