• VVD Amersfoort presenteert Verkiezingspogramma 2018

  Op zondag 14 januari presenteerde VVD Amersfoort haar verkiezingsprogramma voor 2018-2022 in KAdECafé te Amersfoort. Lees verder

 • VVD Amersfoort presenteert kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

  De VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort van maart 2018 kent een aantal nieuwe en verrassende gezichten. Lijsttrekker Kees Kraanen (1968) en zittend raadslid Maarten Flikkema (1982), worden gevolgd door fractie-assistent Jelle Hengeveld (1992), nieuwkomer Hanneke Lap (1969) en voormalig raadsleden Dirk Dekker (1968) en Gerrit van Nieuwenhuizen (1957). De rest van de top-10 bestaat uit nieuwe gezichten: Ivo Beekers (1987), Elise van Plateringen (1957), Arjan van Daalen (1973) en Vincent Vivié (1989). Lees verder

 • Mark Rutte bezoekt Amersfoort woensdag 7 maart aanstaande.

  02 maart − Mark Rutte bezoekt Amersfoort woensdag 7 maart aanstaande. Lees verder

 • VVD Amersfoort stelt de top 10 kandidaten voor

  02 maart − VVD Amersfoort stelt de top 10 kandidaten voor Lees verder

 • VVD Amersfoort over veiligheid

  01 maart − VVD Amersfoort over veiligheid Lees verder

 • VVD Amersfoort over rotonde De Nieuwe Poort

  21 februari − VVD Amersfoort over rotonde De Nieuwe Poort Lees verder

 • VVD Amersfoort over Sportfaciliteiten

  15 februari − VVD Amersfoort over Sportfaciliteiten Lees verder

 • VVD Amersfoort over zonnevelden in Vathorst

  14 februari − VVD Amersfoort over zonnevelden in Vathorst Lees verder

 • VVD Amersfoort over wonen

  14 februari − VVD Amersfoort over wonen Lees verder

 • VVD Amersfoort over sporten

  14 februari − VVD Amersfoort over sporten Lees verder

 • VVD Amersfoort over coffeeshops

  14 februari − VVD Amersfoort over coffeeshops Lees verder

 • Risico’s gevaarlijke chloortreinen voor Amersfoort

  24 november − Meerdere incidenten met stilstaande chloortreinen op het rangeerterrein van Amersfoort zorgen ervoor dat het openbaar ministerie EUR 150.000 boete eist van ProRail. Voor VVD Amersfoort is deze zaak aanleiding schriftelijke vragen te stellen. Voor de VVD is veiligheid van inwoners een topprioriteit en dient ProRail zich aan afspraken en de regels te houden. Amersfoorters dienen er op te kunnen vertrouwen dat de overheid over de veiligheid waakt en dat daar goed over gecommuniceerd wordt. Lees verder

 • Amersfoorters vinden veiligheid een van de belangrijkste speerpunten voor de stad!

  07 november − Dan bent u bij de VVD aan het juiste adres! De VVD zet zich al jaren in om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit aan te pakken. De cijfers die bekend zijn over misdaad en criminaliteit laten zien dat deze al jaren dalende zijn. Echter, veiligheid is een gevoel en de cijfers kunnen wel laten zien dat het beter gaat, maar er hoeft maar iets te gebeuren en de inwoners beleven het anders en voelen zich onveilig. Het VVD verkiezingsprogramma zegt er het volgende over: Lees verder

 • Wijkcentra, peiling ondersteuning

  28 oktober − Het college peilde 24 oktober de gedachten van de gemeenteraad over een ondersteuningsplan van enkele wijkcentra. Het water staat enkele centra aan de lippen. De raad had een jaar eerder, via een motie gevraagd, na te gaan hoe kosten te verlagen en inkomsten te verhogen zijn. De raad reageerde positief om in de nieuwe begroting over drie jaar € 0.4 miljoen voor 5 wijkcentra beschikbaar te stellen; maar andere centra willen ook steun. Sommigen denken aan een motie voor meer geld. Er zijn genoeg vragen om na de begrotingsbehandeling een verdiepingsronde te houden. Lees verder

 • Opvang en bescherming: passende ondersteuning, beteugelen overlast

  26 oktober − Al een paar jaar is maatschappelijke opvang, de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en beschermd wonen een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor de komende 2 jaar was een beleidskader Moed Moet” opgesteld. De VVD fractie stemde er op 10 oktober mee. Met een stemverklaring, dat een toename is te verwachten van cliënten, passende en betaalbare huisvesting nodig is en overlast voor omwonenden moet worden beteugeld. Lees verder

 • Raad akkoord met onderzoek plaatsing windmolens

  24 oktober − Op 26 september was het dan zo ver. De raad moest uiteindelijk zijn oordeel geven over de vraag, of Amersfoort wil starten om windmolens toe te staan. In meerderheid stemde de raad voor. Hoewel de VVD voorstander is van een toekomstige CO2 neutrale stad, stemden we tegen. We willen wel windmolens maar niet in of bij dichtbevolkte gebieden. Het is echter nog geen gelopen race! Lees verder

 • Kees Kraanen lijsttrekker VVD Amersfoort

  11 oktober − Woensdagavond 11 oktober hebben de leden van VVD Amersfoort de 49 jarige Kees Kraanen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Kraanen is sinds 2002 raadslid in zijn geboortestad en sinds maart 2014 vicefractievoorzitter van de VVD fractie. Lees verder

 • Amersfoort CO² neutraal in 2030

  02 juli − De raad van Amersfoort heeft in de Ronde (voorbereidende vergadering) besproken hoe Amersfoort naar een CO² neutrale stad transformeert. Al in 2008 werd afgesproken dat Amersfoort CO² neutraal moet zijn in 2030. CO² neutraal betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het absolute minimum en dat we zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie gebruiken. Lees verder

 • Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid

  18 juni − Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid Lees verder

 • Reacties van VVD Amersfoort op Regionale Ruimtelijke Visie

  18 juni − De raad besprak in eigen kring een concept van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) voor de regio Amersfoort. De regio bestaat, met Amersfoort als centrumgemeente, uit negen gemeenten. Het is de bedoeling om op 27 juni een raadsbesluit hierover te nemen. Het college zal daarvoor een begeleidende brief opstellen. Na de zomer volgt verder overleg. Dan moet het uitvoeringsprogramma concreter worden gemaakt, vooral wat betreft de woningbouw. De verwachting is dat in die fase de standpunten van de gemeenten aan een eenduidig programma zijn te binden. Bij tegengestelde belangen. Lees verder