VVD stelt schriftelijke vragen over de huisvesting volleybalvereniging Switch

Amersfoort groeit met een hoog tempo. Voor de VVD en D66 is het belangrijk dat de gemeente bij die groei goed blijft nadenken op welke manier wij de sportverenigingen faciliteren. Dinsdag 4 mei konden we in De Stad Amersfoort lezen dat volleybalvereniging Switch in gesprek was met de gemeente over het eventueel huisvesten van de vereniging bij de nieuwe sporthal die de gemeente wil bij de Laakse Tuinen, echter maakt de volleybalvereniging zich zorgen over de voortgang van dit proces. De volleybalvereniging geeft aan dat ze in afwachting zijn van een sportvastgoed onderzoek die de gemeente uitvoert. Echter, omdat de architect in augustus al aan de slag gaat is er haast bij duidelijkheid. Voor de VVD en D66 is dit reden om de volgende vragen te stellen.

  1. Wanneer kan de gemeenteraad het sportvastgoed onderzoek verwachten?
  2. Bent u het met de VVD en D66 eens als de gemeente nu de wensen van Switch in het ontwerp meeneemt, we op een later moment kosten kunnen besparen als we dan alsnog de wensen van Switch willen inpassen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is de gemeente bereidt om de gesprekken met de volleybalvereniging over de huisvestingsproblematiek zo snel als mogelijk weer te hervatten? Zo ja, welke stappen zullen er nu genomen worden? Zo nee, waarom niet?
  4. De volleybalvereniging geeft aan dat ook de KPOA positief staat tegenover een verdere verkenning voor het ontwikkelen van een duurzame sportaccommodatie die zowel voor de scholen als voor de volleybalvereniging geschikt is. Is het college het met de VVD en D66 eens dat het integraal oppakken van dit soort kansen erg belangrijk is? Zo ja, kan het college aangeven op welke manier de afdelingen sport, onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling (gaan) samenwerken om dit voor Vathorst tot een succes te maken? Zo nee, waarom niet?