Samen aan de slag voor duurzame groei

Op 21 maart heeft de VVD in Amersfoort een mooie winst geboekt, resulterend in 6 zetels in de gemeenteraad. Naast de VVD haalden ook 3 andere partijen 6 zetels, wat de formatie van een nieuw college lastig maakte. Het resultaat van de onderhandelingen wordt op 15 juni gepresenteerd door VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

De coalitie gaat werk maken van duurzaamheid, het bouwen van nieuwe woningen en zorgen dat voorzieningen zoals sport en bereikbaarheid meegroeien met de groei van de stad. Er komt een duurzaamheidsloket waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor vragen over het verduurzamen van hun huis of bedrijfsgebouw. Huizen zullen in de toekomst van het gas af moeten, hiervoor wordt een stappenplan opgesteld zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

De komende jaren zal er structureel 1 miljoen Euro extra naar sport gaan. Dit geld zal ingezet worden om ervoor te zorgen dat sportvoorzieningen op orde zijn. Ook willen we meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen om een gezonde levensstijl te stimuleren.

We blijven werken aan een bereikbare stad, zowel met de fiets, OV als met de auto. We zullen verduurzaming van het verkeer stimuleren en inzetten op een duurzame bevoorrading van de binnenstad.

Om het tekort aan woningen op te lossen zal er de komende periode flink worden bijgebouwd. Het doel hierbij is om de toekomstige generatie ook een plek in Amersfoort te geven. Bij ieder bouwproject zal 35% sociale woningbouw het streven zijn, daar waar dit criterium een snelle realisatie in de weg zit zal hier flexibel mee om gegaan worden.

Het volledige coalitieakkoord kunt u hier vinden.