VVD Amersfoort presenteert kandidaat-wethouders

Bij de verkiezingen op 21 maart jl. heeft de VVD in Amersfoort een mooie winst geboekt. Uw stem en die van 10.426 andere stemmers hebben geresulteerd in 6 VVD-zetels in de gemeenteraad. Na enkele weken van onderhandelen met D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben we een coalitieakkoord met deze partijen kunnen sluiten. Op 15 juni aanstaande wordt dit akkoord aan de stad gepresenteerd.

Om de ambities en taken uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren, onder andere op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en voorzieningenniveau zal het nieuwe college uit 7 wethouders bestaan. De VVD zal 2 wethouders leveren en de fractie heeft hiervoor Hans Buijtelaar en Kees Kraanen voorgedragen.

Hans Buijtelaar is na 8 jaar wethouder in Amersfoort nog lang niet klaar met het liberaal maken van de stad. Voor zijn wethouderschap was Hans voorzitter van de VVD Amersfoort en werkzaam in de zakelijke dienstverlening, ICT en binnen de zorgsector. Geboren en getogen in Den Haag maar inmiddels al meer dan 20 jaar woonachtig in Amersfoort. Met zijn bestuurlijke ervaring en kennis zal Hans de komende jaren weer grote stappen maken in de portefeuilles die hem toebedeeld worden.

Kees Kraanen, lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen en fractievoorzitter, heeft vele jaren ervaring in de gemeenteraad. Als geen ander is deze echte keientrekker geworteld in Amersfoort en staat hij midden in de samenleving. Met 16 jaar ervaring in de gemeentepolitiek kent hij het reilen en zeilen binnen de bestuurlijke omgeving als geen ander. Met grote zichtbaarheid zal Kees voortvarend de aan hem toebedeelde portefeuilles oppakken en samen met Hans het liberale beleid in Amersfoort uitdragen.

De portefeuilles worden na het constituerend beraad van het nieuwe college bekendgemaakt.

De fractie kijkt uit naar een constructieve samenwerking met deze wethouders en naar het gezamenlijk realiseren van ons coalitieakkoord. Gewoon Doen!

 

Met liberale groet,

Namens de fractie VVD Amersfoort,

Maarten Flikkema