VVD Amersfoort presenteert Verkiezingspogramma 2018

Op zondag 14 januari hield VVD Eemland haar nieuwjaarsborrel. Na een woord van voorzitter Wouter Verduyn, presenteerde lijsttrekker Kees Kraanen het verkiezingsprogramma voor 2018-2022: Jouw toekomst in Amersfoort.

Kees Kraanen: "Jouw toekomst in Amersfoort gaat over hoe we Amersfoort willen vormen voor de huidige en toekomstige generaties Amersfoorters. Laten we ook niet vergeten dat het een prachtige stad is, waar al heel veel goed geregeld is. Als je andere partijen hoort dan lijkt het of werkelijk niets deugt."

Daarna stipte campagneleider en mede-auteur van het verkiezingsprogramma Maarten Flikkema een aantal zaken uit het verkiezingsprogramma aan:

"Nu Amersfoort steeds verder groeit is het tijd voor een schaalsprong in de voorzieningen. We gaan werken aan een veilige en nette omgeving en verkeer dat op een veilige manier kan doorrijden.

Er is vraag naar nieuwe woningen in het middeldure segment zodat mensen die nu in sociale huurwoningen wonen kunnen doorstromen. Uitbreiden van Amersfoort doen we bij Vathorst, in de stad kiezen we voor hoogbouw waar mogelijk, behalve dichtbij de binnenstad en in de dorpen.

Als stad willen we innovatieve bedrijven aantrekken door als Proeftuin op te treden. Hiermee zorgen we voor meer banen in de stad zodat de nieuwe bewoners ook een plek hebben om te werken"

Kijkt en oordeelt u vooral ook zelf.