Risico’s gevaarlijke chloortreinen voor Amersfoort

Meerdere incidenten met stilstaande chloortreinen op het rangeerterrein van Amersfoort zorgen ervoor dat het openbaar ministerie EUR 150.000 boete eist van ProRail. Voor VVD Amersfoort is deze zaak aanleiding schriftelijke vragen te stellen. Voor de VVD is veiligheid van inwoners een topprioriteit en dient ProRail zich aan afspraken en de regels te houden. Amersfoorters dienen er op te kunnen vertrouwen dat de overheid over de veiligheid waakt en dat daar goed over gecommuniceerd wordt.

Wij vragen het college de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 

1.      Kan het college zich voorstellen, dat dit persbericht over de rechtbankprocedure tegen ProRail over het negeren van regels en falen van communicatie opnieuw tot bezorgdheid van bewoners bij de spoorlijn leidt?

2.      Denkt het college zelf ook aan communicatie naar inwoners over de veiligheidssituatie met de doorvoer van gevaarlijke stoffen op het spoor op dit moment?

3.      Welke afspraken en waarborgen zijn er nu om herhaling van deze ernstige gebeurtenissen van een paar jaar geleden te vermijden?

 

Toelichting: 

Opnieuw zijn de chloortreinen in het nieuws. Volgens het AD van 23 november jl. eiste het OM voor de rechtbank Rotterdam een hoge geldboete tegen ProRail. Klik hier voor het artikel. Het bedrijf leefde bij het rijden door Amersfoort de veiligheidsvoorschriften met chloortreinen niet na. En dat nog wel, terwijl het om zeer gevaarlijke stoffen gaat.

Wagens bleven ’s nachts op het emplacement van Amersfoort staan, zonder dat de verantwoordelijke bestuurders daarvan op de hoogte werden gesteld.

Omwonenden langs de spoorlijn vragen zich bezorgd af, of en zo ja hoe, de veiligheid met de doorvoer van gevaarlijke stoffen in het algemeen en chloor in het bijzonder door ProRail op dit moment is gewaarborgd.