Amersfoorters vinden veiligheid een van de belangrijkste speerpunten voor de stad!

Dan bent u bij de VVD aan het juiste adres! De VVD zet zich al jaren in om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit aan te pakken. De cijfers die bekend zijn over misdaad en criminaliteit laten zien dat deze al jaren dalende zijn. Echter, veiligheid is een gevoel en de cijfers kunnen wel laten zien dat het beter gaat, maar er hoeft maar iets te gebeuren en de inwoners beleven het anders en voelen zich onveilig.

Dit blijkt onder andere uit dit artikel uit het AD.

Het VVD verkiezingsprogramma zegt er het volgende over:

Veiligheid

We willen allemaal in een veilige omgeving wonen en verblijven. De VVD ziet het waarborgen van veiligheid als een van de kerntaken van de gemeente. De overheid moet ingrijpen als de vrijheid van enkelen de grenzen van anderen overschrijdt.

Lik-op-stuk

Geweld tegen hulpverleners wordt nooit getolereerd. Jongeren die overlast veroorzaken, zoals bij de rellen in de nieuwjaarsnacht 2016-2017, worden hard aangepakt. Dat er voor de jeugd te weinig te doen is in de wijk is geen reden om over te gaan tot rellen. De VVD vindt dat de leefbaarheid van bewoners niet mag worden aangetast door enkele amokmakers in de buurt.

Het aantal inbraken in Amersfoort en omgeving daalt door de aanpak van de politie. Deze dalende lijn willen we met extra middelen doorzetten. Daarnaast is het van belang om scherper op te treden tegen ondermijnende activiteiten zoals zware (drugs)criminaliteit. Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. De VVD is voor een lik-op-stuk beleid en tegen gedoogsituaties, pappen en nathouden. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op degenen die ze veroorzaken. Door het (flexibel) gebruik van cameratoezicht en smarthelmcamera’s, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, is criminaliteit en hufterig gedrag op de onveilige plekken te voorkomen, op te sporen en terug te dringen. Ons eerdere initiatief voor het bieden van stageplaatsen aan MBO-studenten Veiligheid zullen we continueren. VVD Amersfoort is tegen coffeeshops in woonwijken en dichtbij scholen.

Zelf bijdragen

Wat de VVD betreft kan iedereen bijdragen aan de veiligheid in de eigen buurt. We staan dan ook open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Het doen van aangifte kan op het bureau, via internet of via de wijkagent die op afspraak langskomt.

Als raadslid ben ik meerdere keren mee geweest met nachtelijke politie surveillance, en heb met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe het er in de stad aan toegaat in de nachtelijke uren. Ik kan er niet teveel over zeggen, maar ik geef u op een briefje dat de politie goed werk doet. De politie weet welke personen zij in de gaten moeten houden (Men kent zijn pappenheimers) en dat doet men met volle overgave. Politiek gezien maken wij beleid wat zich vertaald in een integraal veiligheidsplan voor de gemeente Amersfoort. Dit plan kunt u hier lezen. 

Er gebeurt al veel en de VVD zal zich daar voor blijven inzetten!