Motie Geef nu ook Alta duidelijkheid

De fractie van VVD Amersfoort heeft een concept-motie opgesteld. Zie hierover ook het artikel in het AD: http://www.ad.nl/amersfoort/vvd-jvo-gymnasium-moet-weer-in-gesprek-met-alta~a250e4c6/

De raad van de gemeente Amersfoort,

 

overwegende dat:

 

  1. Met de recente kredietverstrekking door de gemeenteraad voor de huisvesting van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) de discussie over de overdekte hal voor Tennisvereniging Alta ook weer actueel is geworden;
  2. Door de keuze voor renovatie van het huidige onderkomen van het JvO en het afzien van nieuwbouw nu ook mogelijkheden ontstaan voor het realiseren van deze overdekte tennishal;
  3. Samenwerking tussen het JvO en Alta wat betreft de sportlessen voor zowel het gymnasium  als de tennisvereniging voordelen oplevert;
  4. Tennisvereniging Alta al vele jaren wacht op de mogelijkheid tot uitbreiding met een overdekte en exploitabele accommodatie;
  5. Met de forse groei van het aantal inwoners de sportinfrastructuur van Amersfoort met overdekte accommodaties versterking behoeft;
  6.  Het in het belang is van Amersfoort als ‘sportstad’ om ook te beschikken over indoortennisfaciliteiten;
  7. De gewenste overdekte tennishal tegenwoordig duurzaam en groen kan worden ingepast op het naast Alta liggende sportveld en voorzien van geluidsabsorberende materialen.

 

verzoekt het college:

 

1.       In overleg te treden met de bestuurders van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium en Alta om wat betreft de bouw van een overdekte tennishal de jarenlange impasse te doorbreken;

2.       Aan de gemeenteraad voor 1 januari 2018 a.s. terug te koppelen wat hiervan de uitkomst is.


 

 

VVD

Kees Kraanen

Koos Voogt