Strategie sociale woningbouw aangenomen

Op 23 mei nam de raad een belangrijke beslissing. Het raadsvoorstel over de aanpak van de achterstand van de sociale woningbouw kreeg ruime instemming: bij alle bouwprojecten geldt in beginsel de eis van tenminste 35% sociale woningen. De VVD stemde voor. Wijzigingsvoorstellen werden afgewezen op 1 na: om tenminste voor 10 jaar woningen in het sociale regime te houden. De VVD motie met de vraag naar meer inzicht in de wachtlijst werd verworpen.

Het ging diverse fracties niet ver genoeg wat betreft de mogelijkheid om dwingend op te treden bij het toestaan van bouwplannen. Volgens het aangenomen voorstel kan het college bij wijze van uitzondering ontheffing verlenen. Dat moest dwingender, maar die voorstellen werden afgewezen, bijvoorbeeld:

·         Rapporteren aan de raad over een ontheffing

·         Overal tenminste 40% realiseren

·         Collectief particulier opdrachtgeverschap ontheffing geven

·         Geen verkoop meer bij corporaties van sociale huurwoningen.

Zoals bekend is de VVD fractie minder geporteerd voor dwingende maatregelen. Het gaat om maatwerk. In ieder geval is belangrijk om ontwikkelaars en institutionele beleggers zover te krijgen, dat ze in bouwprojecten gaan investeren. De gemeentelijke bijdrage in een exploitatietekort moet geen uitgebreide toepassing gaan vinden. Het zou anders onbetaalbaar worden, De gemeente zelf bouwt immers geen huizen! Inmiddels is een bruikbare rekentool bedacht voor de beoordeling van exploitatietekorten bij bouwprojecten, waardoor aannemelijk is dat de kosten niet uit de hand zullen lopen.

De VVD motie verzocht om een verdere analyse van de wachtlijst sociale huurwoningen. Raadsleden zitten nog steeds met de vraag hoeveel wachtenden feitelijk geen (eigen) dak boven hun hoofd hebben en hoeveel daarvan wel onderdak hebben, maar zich op de woonladder willen verbeteren. Slechts 1/3 van de circa 15000 mensen op de wachtlijst reageert op een vrijgekomen goedkope huurwoning. Met andere woorden hoeveel wachtenden op die enorme wachtlijst hebben op korte termijn een sociale woning nodig of willen overgaan naar een andere sociale woning of met middel-dure huur? Maar dit was kennelijk teveel gevraagd of men wilde het niet begrijpen. De woningbouwopgave heeft namelijk te maken met het aantal actief reagerende wachtenden. De motie werd verworpen.

Eerder op de avond werd in een Ronde over het tekort aan particuliere (niet sociale) huurwoningen met een maandhuur van circa €700 tot  €1000. Bij de beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen en de doorstroming naar duurdere huurwoningen komt dit steeds op tafel. Volgens een recent rapport van De Nederlandse Bank moet de overheid zich actiever bemoeien met het aanbod van vrije sector huurwoningen in het middensegment. Dit segment is inmiddels gekrompen tot 10% van de hele woningvoorraad.

Er kwamen hierbij nogal wat ideeën naar voren: grondprijsverlaging (alsof dat gratis is) en ook daar het stellen van een eis tot het bouwen van een bepaald aantal middel-dure huurhuizen. Ik elk geval moeten het aantrekkelijke woonhuizen zijn. De VVD pleitte daarbij voor een sterke regionale afstemming zodat niet Amersfoort vooral sociale woningen moet gaan bouwen en de regiogemeenten zich meer kunnen richten op het middensegment van koop- en huurwoningen.  Ook hier dus niet even hap/snap iets regelen!