Schriftelijke vragen over topsportprogramma voor scholen.

Amersfoort heeft één school met een topsportprogramma, Het Nieuwe Eemland. Voor een grote stad als Amersfoort is dat niet altijd handig omdat de extra reistijd naar deze school voor velen de voordelen alweer teniet doet. Vandaar dat Maarten Flikkema en Kees Kraanen namens VVD Amersfoort vragen hebben gesteld aan het college.

Maarten Flikkema over de achtergrond van deze vragen:

"In mijn jeugd heb ik de eer gehad om één jaar de topsportstatus te hebben omdat ik dat jaar in het Nederlands onder 16 jeugdelftal hockeyde. Mijn persoonlijke ervaring van dat jaar was dat, door die topsportstatus, de middelbare school flexibel was met mijn rooster en dat per week aangepast kon worden gebaseerd op mijn trainingsschema van die week. De jaren daarvoor en daarna, toen ik dus die status niet had, maar wel veel trainde om die status (terug te) krijgen, waren voor mij veel zwaarder omdat in dat geval geen rekening gehouden wordt in het lesrooster. In die tijd waren er in Assen, waar ik toen woonde, geen scholen met een topsportprogramma."

De volgende vragen heeft VVD Amersfoort gesteld aan het College:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Klopt het dat het Nieuwe Eemland de enige middelbare school in Amersfoort is die een topsportprogramma voor leerlingen heeft? Hoeveel leerlingen maken gebruik van dit programma?
  2. Is er bij andere middelbare scholen maatwerk om voor jongeren die topsport willen bedrijven een aangepast lesrooster te bieden zonder dat dit een officieel topsportbeleid van de school is? Heeft u inzicht om hoeveel jongeren dit potentieel zou gaan?
  3. Sportbonden vragen aan scholen om voor leerlingen met een topsportstatus rekening te houden in de lesroosters. Bent u het met de VVD eens dat ook voor leerlingen, die nog geen topsportstatus hebben, maatwerk nodig kan zijn?
  4. Kunt u in het algemeen iets zeggen over het maatwerk van scholen voor leerlingen die topsport (willen) bedrijven en hoe dit varieert tussen de scholen?
  5. De beleidsinvloed vanuit de gemeente op dit onderwerp is beperkt. Bent u niettemin bereid om, als het maatwerk niet passend is, in gesprek te gaan met de schoolbesturen over een gerichte aanpak?

Toelichting

Omdat sporten belangrijk is wil de VVD graag de juiste faciliteiten bieden aan zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort. Dit geldt voor zowel breedtesport als voor topsport. Sporten op hoog niveau kost tijd, inspanning en doorzettingsvermogen. Dit begint al op jonge leeftijd waar de sporter zich ontwikkelt van breedtesport naar topsport. Tussen die twee zit echter een lang traject. Als een sporter eenmaal heeft gekozen om de ambitie van topsporter waar te maken, begint een jarenlange periode van trainen en toewijding. Daarbij moeten de sporters ook gewoon naar school. Hiervoor bieden scholen een topsportprogramma aan. Wanneer de topsportstatus eenmaal bereikt is kan er vanuit de sportbonden een beroep gedaan worden op de scholen om rekening te houden met het trainingsschema in de lesroosters.

In Amersfoort heeft Het Nieuwe Eemland als enige middelbare school een officieel topsportprogramma voor leerlingen die de topsportstatus willen behalen. Voor jongeren die niet in de directe omgeving wonen kost het naar school gaan zoveel extra tijd, dat de voordelen van het volgen van het topsportprogramma niet opwegen tegen de extra reistijd.

De VVD is benieuwd naar hoe andere middelbare scholen omgaan met leerlingen die al topsport bedrijven of die in het traject naar de topsport toe zitten. De VVD vindt dat deze jongeren in hun sportontwikkeling niet belemmerd mogen worden, maar tegelijkertijd ook het onderwijs krijgen dat mede de ontwikkeling van deze jongere bepaalt.