Huis van Bartels (Liendert)

Het Huis van Bartels is een buurtgroep in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg en bestaat uit bewoners en vrijwilligers. De plek was tijdelijk door beoogde bouwplannen. Niettemin zag een aantal oppositiepartijen kans om maar liefst 3 moties te produceren, die opriepen de buurtgroep daar te laten voortbestaan of naar andere huisvesting te zoeken. De raad maakte er op 21 april 2017, na een kritische toelichting van het college, korte metten mee.

De VVD stemde tegen de 3 moties. Waardering bestaat zeker voor dit groepje mensen, dat zich inzet voor de bevordering van de sociale binding in deze wijken. Ze maken gebruik van de natuur in de directe leefomgeving. Maar de superlatieven zijn wel bijzonder: een maatschappelijk initiatief dat “van onschatbare waarde voor de stad” is. Wat een opgekrikt verhaal. De groep direct betrokkenen is feitelijk op één hand te tellen. Naar verluidt vraagt de gemeente al vele maanden om een soort businessplan, maar er komt steeds niks van terecht. Voortbestaan op de huidige locatie heeft grote gevolgen, omdat het daar de bouw van de zo dringend nodige woningen tegengaat. Een kostenpost van miljoenen. Terwijl bleek, dat het college zoekt naar een onderdak elders, bijvoorbeeld. in de Groene Stee. Maar daar zal toch ook enige huur zelf moeten worden betaald. Dus is er behoefte in inzicht in hoe de buurtgroep dit wil en kan opbrengen. Dit kan niet slagen met enkel welzijnsbeschouwingen. De VVD conclusie was daarom, dat de oppositieplannen onbetaalbaar en onrealistisch zijn.

Dit neemt niet weg, dat verschillende partijen onder de dekmantel van de welzijnsdoelstellingen van een Sociale Basis Infrastructuur keer op keer proberen maatschappelijke initiatieven uit te vergroten tot bijzondere gebeurtenissen. Men heeft het dan bij voorkeur over een aan de gang zijnde brede maatschappelijke discussie hoe goedlopende tijdelijke bewonersinitiatieven zijn te combineren met gebiedsontwikkelingen op langere termijn. Enthousiastelingen wijzen dan op Motie 2016-11, waarin criteria zijn geformuleerd voor maatschappelijke initiatieven in relatie met gemeentelijk vastgoed.

De criteria “voldoende draagvlak en toegevoegde waarde aan maatschappelijke doelstellingen” zijn bijzonder subjectief. De vraag is steeds, of en zo ja hoeveel draagvlak dit dan heeft. En ook daarbij geldt als eis een onderbouwd businessplan. De VVD heeft al diverse keren aangedrongen op een ronde tafel gesprek over de praktische uitvoerbaarheid van deze aangenomen motie. En zelfs al een bestaande routekaart aangeleverd. Misschien is het politiek gezien ook wel raadzaam om niet tot smart geformuleerde criteria te komen; dat maakt een pleidooi voor steun aan een burgerinitiatief immers ook een stuk gemakkelijker. Wordt vervolgd dus!