VVD en CDA fractie betrekken inwoners bij opstellen cultuurvisie

Na de aftrap van de cultuurvisie op 30 maart hebben de fracties van de VVD en het CDA het initiatief genomen om inwoners van Amersfoort breder te betrekken bij het ontwikkelen van een cultuurvisie. Op de drukbezochte bijeenkomst hierover waren cultuurinstellingen en raadsleden oververtegenwoordigd en maar een zeer beperkt aantal inwoners aanwezig. Voor de VVD en het CDA was dit een teken om zelf actief de bewoners te benaderen: “Het cultureel beleid moet vooral ook aansluiten op de wens van inwoners van de stad, dat zijn namelijk de belangrijkste consumenten” aldus VVD raadslid Maarten Flikkema.

Het betrekken van de inwoners doen de fracties door een aantal vragen aan het stadspanel voor te leggen over hoe cultuur beleefd wordt. Ook worden vragen gesteld over rol van de gemeentelijke overheid in het cultuurbeleid. VVD raadslid Maarten Flikkema: “Hoewel het stadspanel neen dwarsdoorsnede van de inwoners is, denken we toch hiermee een eerste aanzet te geven voor het meer betrekken van de inwoners”. CDA raadslid Maria Ballast-Tatarian vult aan: “Ik hoop dat met dit initiatief de wethouder in het vervolgproces ook zelf actiever de inwoner gaat betrekken”.

Met de uitslag hopen de fracties input te hebben voor de verdere ontwikkeling van de cultuurvisie. Voor beide fracties is het van belang dat de cultuur veel meer inwoners bereikt en dat het kansen biedt om actief deel te nemen aan de activiteiten. “Vaak heerst het gevoel dat evenementen, musea en theaters door een relatief klein deel van de inwoners worden bezocht. Met de antwoorden op deze vragen krijgen we daar hopelijk beter inzicht in en kunnen we zo nodig bijsturen om meer inwoners te bereiken” zegt Flikkema.

Gemeentelijke subsidies zijn vrijwel steeds nodig voor het in stand houden van veel evenementen, musea en theaters. Deze subsidies worden voor een groot deel bij de inwoners opgehaald, “dan verwachten we ook dat het in de breedte nuttig wordt ingezet” zegt Ballast-Tatarian. Daarnaast is het zaak voor de evenementen en instellingen om ook bezoekers van buiten de stad aan te trekken en als uithangbord te dienen voor de stad.

Zodra de resultaten terug komen van het panel, analyseren beide fracties dit en nemen zij dit mee bij hun inbreng in de cultuurvisie.