• Afdeling Amersfoort gaat op in Lokaal Netwerk Eemland

  10 juni − De afdeling Amersfoort is afgelopen woensdag, 8 juni 2016, opgegaan in het Lokaal Netwerk Eemland. Dat betekent dat deze website een ander karakter gaat krijgen. Lees verder

 • Mediamakers in gesprek

  18 februari − Vorig jaar is bij het besluit over de toekenning van de zendmachtiging aan EVA een amendement van de VVD aangenomen. Het verzoek was in gesprek te gaan met mediamakers om over de versnippering van het aanbod te praten, de samenwerking lokaal en regionaal te intensiveren en de bestuurskracht te versterken. Er lag een gedegen discussiestuk van het college. Esther Lans trad op als ervaren gespreksleider. Een gemeentelijke financiële stimulans kan het vernieuwingsproces versnellen. Lees verder

 • Leegstand kantoren

  17 februari − Amersfoort kampt met leegstand van kantoren. Met de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) wilde de raad helder krijgen hoe groot het probleem is en wat eraan is te doen. Op 7 februari was het zover, met interessante presentaties van directeur Koevermans van MVGM Bedrijfshuisvesting en wethouder Buijtelaar. Een verrassende eerste uitkomst was, dat met de aantrekkende economie op interessante vestigingsplekken al sprake is van een beperkte keus. Lees verder

 • Sociale huurwoningen: urgentie van doelgroepen

  17 februari − Het is druk vergaderen over de sociale huurwoningen. Er zijn er te weinig van voor teveel belangstellenden. Daarom zijn er voorrangsregels. Op 7 februari spraken raadsleden over de urgentieverklaring bij dakloosheid en echtscheiding. Het is een verdringingsprobleem. Lees verder

 • VVD kandidaat-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius bij VNO Jong Management

  08 februari − Donderdag 9 februari spreekt Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD kandidaat-Kamerlid, plek 19) op een bijeenkomst van VNO Jong Management in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst zal zij debatteren over ondernemen, arbeid en economische uitdagingen die voor ons liggen. Dilan zal pleiten voor ondernemerschap en het verminderen van belemmerende regels, waardoor ondernemers weer de kans krijgen zich te ontwikkelen. Lees verder

 • Instrumentenwijzer raadsleden: indienen Motie

  05 februari − Amersfoort hanteert twee soorten moties: 1. de motie over een agendapunt; 2. de motie over een niet agendapunt. Vooral bij het indienen van moties over een niet agendapunt bestaat weinig beheersing in een aantal fracties. Hoewel die meermalen niet “actueel en urgent” zijn, staan ze toch op de agenda van de Raad (Het Besluit) i.p.v. De Ronde. Dit betekent dat de raad vaak onvoldoende voorbereid ingewikkelde onderwerpen krijgt voorgeschoteld. Presidium let daarop! Lees verder

 • Update oudjaarsnacht De Koppel

  05 februari − In de oudjaarsnacht 2016/2017 waren er ongeregeldheden in de wijk De Koppel in Amersfoort, u heeft er vast van gehoord. In de pers vlak na oudjaar buitelden de raadsleden over elkaar heen om er iets van te vinden. De burgemeester zou te slap optreden, er moest keihard gehandhaafd worden en hoe kan het toch gebeuren dat dit soort normvervaging plaatsvindt in onze maatschappij! Lees verder

 • Warrige samenspraak: afronding peiling klachten- en bezwarenprocedure

  03 februari − Eind januari moesten de puntjes nog op de ‘i’ met de procedure voor klachten en bezwaren. Dat werd tijd ook, want dit loopt al twee jaar. Centraal in de discussie stond een memorandum van het college over positie en rol van een onafhankelijke klachtencoördinator sociaal domein. Het werd een warrige samenspraak. Lees verder

 • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

  28 januari − Over de ontwikkeling van De Nieuwe Stad (DNS) is recent viermaal vergaderd. Eerst over Kamer 3, de spaceboxen-plek, daarna tweemaal over het bereiken van een hoogtecompromis aan de Eemzijde en tot slot over strekking en reikwijdte van het Ambitiedocument. Met de conclusie: college en raad overleggen binnenkort verder over de uitwerking van ambities. Lees verder

 • Uitwerking strategie sociale woningbouw

  28 januari − De gemeenteraad had op 24 januari een moeilijk onderwerp bij de kop: hoe pak je de enorme achterstand in beschikbare sociale huurwoningen aan. Het duurt bijna 10 jaar voordat een gewone huurder aan de beurt is. Vaak hebben anderen voorrang. De raad gaf groen licht voor een verdere uitwerking, waarbij bij bouwprojecten gemiddeld een contingent van 35% sociale huurwoningen leidraad is. Lees verder

 • Klacht en bezwaarprocedure in het Sociaal Domein

  21 januari − Op 17 januari sprak de raad opnieuw over een nieuw op te zetten procedure voor klachten en bezwaarschriften in het Sociaal Domein. Dit loopt al zo’n 2 jaar. Er stond gesteggel over de onafhankelijkheid van de functionaris, die de klachten en bezwaren in goede banen moet leiden. Een nieuwe vergadering volgt om op die onafhankelijkheid duidelijkheid te scheppen. Lees verder

 • Gratis geld bestaat niet

  19 januari − Onlangs kreeg ik het boek “Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman onder ogen. Ondanks dat de titel indruist tegen mijn denktrant, heb ik het boek toch gelezen al is het maar om te ontdekken hoe sommige anderen tegen de wereld aan kijken. Het boek snijdt een aantal zeer relevante onderwerpen aan zoals armoede en de groeiende ongelijkheid in de wereld. In de voorgestelde oplossingen kan ik me grotendeels niet vinden. In dit artikel leg ik uit waarom. Lees verder

 • Raad serveert Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen af

  03 december − De gemeenteraad sprak 29 november opnieuw over een voorstel Energielandschappen met kaders voor huidige en toekomstige initiatieven. Vrijwel iedereen steunde het benutten van duurzame energie en het reduceren van fossiele brandstoffen. Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Dit nam niet weg dat een raadsmeerderheid geen carte blanche wilde geven aan plannen om windmolens en zonnepanelen breed in te zetten. Een dichtbevolkte stad is daar niet zomaar geschikt voor. Tevens is een zuivere meting van draagvlak bij omwonenden vereist. Ook voor de VVD. Lees verder

 • VVD wil meer aandacht voor Informatietechnologie bij Gemeente Amersfoort

  26 november − In maart sprak de raad al over een meerjarige ICT-visie, nadat eerder de Rekenkamer zich over de aandacht van de raad kritisch had uitgelaten. De Kadernota bevatte een bijna onnavolgbare toelichting op de beschikbaar te stellen miljoenen. Reden voor de VVD om per motie (aangenomen) naar het hoe en waarom te vragen. Eind oktober presenteerde het college een minibegroting. Die bood aan de raad nog steeds geen afwegingskader. Tot minimaal eenmaal jaarlijks overleg is op 22 november unaniem besloten via een gezamenlijke VVD/D66 Motie. Lees verder

 • Ontwikkelingsvisie Stadshart

  26 november − Op 22 november hield de raad zich weer bezig met de visie op het Stadshart. Er lag een raadsvoorstel met enkele speerpunten, die de komende 10 jaar zouden moeten worden uitgewerkt. De VVD waarschuwt voor opgeschroefde ambities. Bereikbaarheid is essentiële voorwaarde. Conclusie was dat het visiedocument een aantal boude uitgangspunten bevat. Besluitvorming en verdere uitwerking kan pas gebeuren na aanpassing op onderdelen. Lees verder

 • Bebouwing op voormalige schoollocatie Hamseweg in Hoogland?

  26 november − Medio november vergaderde de raad weer eens over een bouwplan voor de vroegere schoollocatie aan de Hamseweg in Hoogland. Een meerderheid van de raad zag in het bouwplan voldoende aanknopingspunten om het stedenbouwkundig als kader bij de toekomstige ontwikkeling te hanteren. Nu kan het college een wijziging van het bestemmingsplan gaan voorbereiden. Daarbij wordt de houtwal apart bestemd. Lees verder

 • Oppassen voor marktverstorende (cultuur)subsidies

  20 november − Soms zijn subsidies aan instellingen nodig om een taak uit te laten voeren die de markt niet oppakt en waarvan de subsidieverstrekker vindt dat deze taak een maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. Indien aan deze maatschappelijke toegevoegde waarde wordt voldaan is subsidie begrijpelijk en verklaarbaar. Wel moeten we oppassen wanneer deze gesubsidieerde instellingen ook diensten leveren die wel door de markt kunnen én worden opgepakt. Subsidiegelden moeten in dat geval goed gescheiden blijven van de geldstromen die te maken hebben met deze “markttaken”. Wanneer dit niet of onvoldoende gebeurt kan het beeld ontstaan dat de subsidies de markt verstoren. De VVD wil (de schijn) van marktverstorende subsidies in Amersfoort vermijden. Lees verder

 • Schriftelijke vragen aansluiting onderwijs bij arbeidsmarkt

  13 november − Schriftelijke vragen aansluiting onderwijs bij arbeidsmarkt Lees verder

 • Masterclass voor toekomstige raadsleden

  24 oktober − Masterclass voor toekomstige raadsleden Lees verder

 • Mark Rutte komt naar Amersfoort - Update -

  20 oktober − Mark Rutte komt naar Amersfoort - Update - Lees verder